Welkom op de website van iDetra


Creative Change Consultancy zet in op het vinden van oplossingen voor situaties waar nog geen gebaande wegen zijn. Door grondig te inventariseren, goed te luisteren, gericht kennis te verzamelen en te delen, consensus na te streven en energiek te implementeren.

Het kan altijd anders. De vraag is wat je wilt bereiken en of dat het waard is. Als het duidelijk is wat je doel is èn of de verandering je doel dient, kan je mensen motiveren om die verandering actief te ondersteunen.

Mijn bijdrage is het in kaart brengen van mogelijkheden en onderbouwen van keuzes, het uitwerken van de aanpak en het begeleiden van het veranderingsproces.

Creative Change Consultancy; het resultaat van ruim 30 jaar innoveren.

Wilt u kennismaken? Overleggen? Mogelijkheden verkennen? Neem contact op voor een afspraak.

ir. Pier C. Manger Cats
Stadhouderslaan 19, 1213 AG Hilversum | T: 06 53 114 227 | pmancats@kpnmail.nl